Skip to main content

Základní informace o Morinze

Moringa olejodárná je teplomilná všestranně užitková dřevina, která se původně nacházela na jihu Himálají. Snese toho poměrně hodně – suché, písčité i vlhké úrodné půdy, roční úhrn srážek od 250mm do 3000mm (přičemž pro srovnání – u nás v Praze je to kolem 450mm ročně), zvládá i nadmořskou výšku 2000 m.n.m, což je téměř o 400 metrů nad mořem více, než se nachází Sněžka a nemá problém ani s vysokou zásaditostí půdy (až 9 pH). Díky takové schopnosti adaptace obsahuje látky, které jsou zdraví prospěšné i pro člověka. Moringa je v západním světě relativní novinkou, studie jí ale přidružují slibný potenciál. Menší studie provedené na lidech poukazují na řadu pozitivních účinků:

Snižuje hladinu krevního cukru – přestože údaje získané od lidských subjektů jsou omezené, bylo publikováno několik studií prokazujících potenciální přínos pro léčbu hyperglykémie a dyslipidémie, a to především u lidí s diabetem 2. typu. 50g prášku z listů moringy jednorázově snížilo hladinu glukózy v krvi o 21%.

Snižuje cholesterol – jiná malá studie byla provedena na 46 účastnících, kdy se konzumovalo 8g prášku z moringy v podobě tablety po dobu 40 dnů. Kromě toho, že potvrdila snížení hladiny krevního cukru při měření nalačno (o 26-28%) se také zjistilo, že došlo ke snížení

 • hladiny celkového cholesterolu o 14%,
 • hladiny triglyceridů o 14% (jejich vysoká hladina se dává do souvislosti s kornatěním tepen a cévními příhodami)
 • hladiny “špatného” LDL cholesterolu o celých 29% a
 • cholesterol s nízkou hustotou lipoproteinů o 15% ve srovnání s kontrolní skupinou. Za 40 dnů to není úplně špatný výsledek.

Antioxidační bomba – další studie na lidech ukázala výrazné snížení markerů oxidačního stresu u postmenopauzálních žen, kde se předpokládá, že je antioxidační enzymový systém ovlivněn nedostatkem estrogenu, který má přirozeně antioxidační vlastnosti. I tato studie ukázala mj. snížení hladiny glukózy nalačno (o 13,5%). Došlo také ke zvýšení hemoglobinu a antioxidačně působících látek jako

 • retinol (vitamín A1, nachází se i v krémech proti stárnutí) o 8,8%
 • kys. askorbová (vitamín C) o 44,4%
 • glutathion peroxidáza (enzym, který v těle mění jedovatý a karcinogenně působící peroxid vodíku na neškodnou vodu a molekulární kyslík) o 18%
 • superoxid dismutáza (důležitý přirozený, tedy tělu vlastní enzym a antioxi dant) o 10,4%.

To je ze studií provedených na lidech bohužel v podstatě všechno. Studie in vitro a in vivo (v laboratořích a uměle vytvořených podmínkách, mimo lidské tělo), případně studie na zvířatech ukazují daleko zajímavější výsledky. Tyto studie prokázaly následující vlastnosti:

 • antihyperglykemické (proti vysoké hladině cukru),
 • anti-dyslipidemické (proti vysoké hladině tuků v krvi),
 • antioxidační (proti volným radikálům) a jiné
 • chemoprotektivní látky (chránící před škodlivým účinkem chemických látek, které mohou při dlouhé expozici vést ke vzniku onemocnění včetně nádorů),
 • imunomodulační (dokáží pozitivně měnit rozsah imunitní odpovědi organismu), radioprotektivní (snižují účinek radioaktivního záření na organismus),
 • antihypertenzivní (proti vysokému tlaku) a
 • neuroprotektivní účinky (chrání buňky nervové soustavy).

Obsáhlejší nutriční profil této superpotraviny připravujeme.

0
Můj košík